Poštovani,

slijedom Vašeg upita od 31.03.2020. godine, obavještavamo Vas da Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture nije izdalo odobrenje za provođenje on-line nastave za periodičku izobrazbu vozača niti
jednom ovlaštenom centru za osposobljavanje u Hrvatskoj, vodeći se pritom strogim uputama
Nacionalnog stožera civilne zaštite kao i Smjernicama Europske Komisije za mjere upravljanja
granicama, radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga (2020/C 86 I/01), od 16.03.2020.
godine te Komunikacijom Europske komisije o uvođenju zelenih traka u okviru mjera upravljanja
granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga (2020/C 96 I/01), od 24.03.2020.
godine.


Navedene Smjernice za mjere upravljanja granicama daju konkretne upute državama članicama da
uvedu potrebne operativne i organizacijske mjere, pri čemu se podrazumijeva da će te izvanredne
mjere biti privremene i trajat će tijekom faze sprečavanja širenja koronavirusa, dok Komunikacija
Europske komisije navodi i da radnike ne bi trebalo sprječavati prilikom prijelaza unutarnje granice, u
svrhu obavljanja poslova prijevoza, stoga bi međunarodno priznate potvrde o stručnoj osposobljenosti
trebalo smatrati dovoljnim dokazom da je radnik djelatan u međunarodnom prometu.
Rečene potvrde bi, tijekom trajanja pandemije bolesti COVID-19, trebalo privremeno smatrati
valjanima u razumnom roku, nakon datuma njihova isteka, ukoliko je to potrebno u slučaju nedostatka
međunarodno priznate potvrde o stručnoj osposobljenosti. Također, u slučaju isteka potvrde, države
članice mogu zatražiti od poslodavca radnika da za njega jamči te da dostavi pismo s odgovarajućim
identifikacijskim dokumentima kako bi mu omogućio prijelaz unutarnje granice, u svrhu obavljanja
poslova prijevoza.
Također Vas obavještavamo da je Ministarstvo unutarnjih poslova ovome Ministarstvu dostavilo
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji će se donijeti po hitnom
postupku, kako bi se vozačima u situaciji nastaloj zbog pandemije bolesti COVID-19, omogućilo
korištenje ranije izdanih vozačkih dozvola, čime bi se smanjili socijalni kontakti i zaštitili građani i
službenici do prestanka posebnih okolnosti. Navedenim se predlaže dodavanje novog članka 222.a, na
način da se vozačima omogući korištenje ranije izdane vozačke dozvole, koja bi se smatrala valjanom
do prestanka posebnih okolnosti, a zahtjev za  produljenje roka važenja vozačke dozvole ne bi se
morao podnositi najdulje 30 dana, od dana prestanka epidemije.
Jednako tako, predlaže se omogućiti građanima da pojedine radnje koje su dužni učiniti u određenom
roku, kao što su preuzimanje izrađene vozačke dozvole, obavljanje izvanrednog nadzornog pregleda i
dr., a čiji krajnji rok poduzimanja jest tijekom vremena trajanja pandemije, da to učine čim se steknu
uvjeti, a najkasnije u roku 30 dana od dana prestanka pandemije.

Srdačan pozdrav,

Samostalna služba za odnose s javnošću

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *