A2 kategorija

NOVO U PONUDI!

U osposobljavanje kandidata za vozače A2 kategorije vozila možete se uključiti ako:

  1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A2 kategorije od nadležne zdravstvene ustanove
  2. niste mlađi od 17 godina i šest mjeseci

Za vas smo pripremili NOVI Kawasaki Z500 (2024.god)! za polaganje A2 kategorije!