KOD 95 – POČETNA I PERIODIČKA IZOBRAZBA VOZAČA

KOD 95 – POČETNA I PERIODIČKA IZOBRAZBA VOZAČA

VAŽNO! GRUPE SU OGRANIČENE ZBOG POŠTIVANJA EPIDEMIOLOŠKIH UPUTA! ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA 01 34 96 773!

Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN82/2013), profesionalni vozači državljani Republike Hrvatske kao i vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz periodičku izobrazbu vozača ako upravljaju vozilima: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE kategorija.

POČETNE KVALIFIKACIJE STJEČU SE:

  • Provjerom znanja
  • Ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija
  • Srednjoškolskim obrazovanjem/prekvalifikacijom u zanimanje vozač

OD OBVEZE STJECANJA POČETNE IZOBRAZBE IZUZETI SU VOZAČI KOJI POSJEDUJU:

  • Vozačku dozvolu kategorije D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine
  • Vozačku dozvolu kategorija C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godine

PERIODIČKA IZOBRAZBA VOZAČA

Sastoji se od obuke kojom se osobama koje posjeduju početnu kvalifikaciju ili su izuzete od obveze početne kvalifikacije osigurava dopuna znanja potrebitih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.

Nakon završetka tečaja Ustanova polaznicima izdaje POTVRDU O PROVEDENOJ PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA, temeljem koje vozač ishoduje vozačku dozvolu sa upisanom oznakom EU – KOD95.