PREKVALIFIKACIJA

Učilište za cestovni promet nudi izvrsnu cijenu prekvalifikacije u zanimanje vozača motornog vozila + C kategorija.

Navedena cijena je akcijska i odnosi se na sve koji se upišu u program osposobljavanja do 31.08.2019.

Sve informacije saznajte na 01 34 96 773