Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta Učilišta za cestovni promet, Upravno vijeće Učilište za cestovni promet, Radnička cesta 184, Zagreb raspisuje:

NATJEČAJ

Za popunu sljedećih radnih mjesta:

 

1. Profesor hrvatskog jezika 1 izvršitelj
2. Profesor engleskog  jezika 1 izvršitelja
3. Profesor njemačkog  jezika 1 izvršitelja
4. Profesor tjelesne i zdravstvene kulture 1 izvršitelj
5. Profesor vjeronauka/etike 1 izvršitelj
6. Profesor matematike i fizike 1 izvršitelj
7. Profesor kemije 1 izvršitelj
8. Profesor biologije 1 izvršitelj
9. Profesor informatike 1 izvršitelj
10. Profesor povijesti 1 izvršitelj
11. Profesor zemljopisa 1 izvršitelj
12. Profesor ekonomske skupine predmeta 1 izvršitelja
13. Profesor pravne skupine predmeta 1 izvršitelja
14. Profesor sociologije 1 izvršitelj
15. Dipl. ing. prometa 1 izvršitelj
16. Dipl. ing. zaštite na radu 1 izvršitelj
17. Liječnik opće medicine 1 izvršitelj
18. Dipl. psiholog 1 izvršitelj
19. Dipl. ing. strojarstva 1 izvršitelja
20. Profesor talijanskog  jezika 1 izvršitelj
21. Profesor francuskog jezika 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

Kadrovski uvjeti se smatraju koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 105., stavak 7. i člankom 108.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, č (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

Rad se zasniva na temelju Ugovora o djelu (honorarni posao).

 

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrda o završenoj DPP izobrazbi),
  • dokaz o radnom stažu i iskustvu na obavljanju istih ili srodnih poslova,
  • preslika domovnice.

U Zagrebu, 12. studeni 2018.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

 

 

Prijave se podnose na adresu:

UČILIŠTE ZA CESTOVNI PROMET

Radnička cesta 184, Zagreb

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *